Serbowie i Chorwaci a sprawa sarmacka

Serbowie (Srbi) i Chorwaci (Hrvati) to dwa narody słowiańskie żyjące obok siebie na Bałkanach. Jak to z sąsiadami bywa narody te są wrogami, ale mało kto zdaje sobie sprawę jak dawno w głąb historii to sąsiedztwo sięga oraz jaki to ma związek z naszymi sarmackimi korzeniami.

Zarówno Chorwaci jak i Serbowie są narodami południowosłowiańskimi. Zarówno plemiona chorwackie jak i serbskie przybyły na Bałkany na tereny, na których mieszkają do dzisiaj w okresie wielkiej ekspansji Słowian w VI-VII wieku n.e. I jedni i drudzy przybyli z północy. Ich wcześniejsze (ale nie pierwotne) siedziby znajdowały się na terenie współczesnej Polski. Chorwaci mieszkali na terenie Małopolski, Górnego Śląska, Ziemi Kłodzkiej oraz północnych Moraw i północnych Czech. Serbowie byli ich sąsiadami z północnego-zachodu. Mieszkali oni na terenie zachodniej Wielkopolski, Ziemi Lubuskie i niemieckich Łużyc. Część tych Serbów zachowała swoją serbską tożsamość aż do dziś – są to Serbowie Łużyccy. Tak więc Serbowie i Chorwaci przed VI wiekiem n.e. podobnie jak obecnie byli sąsiadami.

Aż by się prosiło zaryzykować twierdzenie, że podbój Wielkopolski przez Piastów następujący z południowego-wschodu był jednocześnie atakiem Chorwatów na Serbów. A to podbój, który był impulsem do powstania najwcześniejszego państwa Polskiego! Twierdzenie takie nie ma jednak żadnych podstaw historycznych więc zachowam je dla siebie. 😉

Serbowie i Chorwaci, z których wywodzą się współczesne narody Serbów i Chorwatów leżą na północ od ich współczesnych siedzib. Byli to Biali Serbowie (patrz Biała Serbia) i Biali Chorwaci (patrz Biała Chorwacja). Ale dlaczego nazywa się ich „Białymi”? I dlaczego się temu dziwię? Otóż nazwy kolorów wśród ludów stepowych (niektórzy uważają, że wśród ludów irańskich, a Sarmaci byli stepowym ludem irańskim) oznaczają położenie geograficzne. I tak biały to znaczy zachodni, czerwony południowy, czarny północny, niebieski wschodni, a zielony centralny. Białorusini to przecież Rusini zajmujący tereny leżące na zachodzie ziem ruskich, a Ruś Czerwona (to ta ze Lwowem) leży bardziej na południe. No więc dlaczego Biali Chorwaci i Biali Serbowie? Otóż dlatego, że oni również wyemigrowali ze swoich jeszcze wcześniejszych siedzib, a leżały one daleko na wschodzie, na północny-wschód od morza Czarnego (a właściwie to Azowskiego). Byli, więc oni „biali”, zachodni, w stosunku do swoich wcześniejszych, starożytnych siedzib. Dodam jeszcze, że legenda o Wielkiej Białej Chorwacji jest popularna wśród Chorwatów po dziś dzień (patrz profil na Facebooku – White Croatia – Bijela Velika Hrvatska).

Czy tam w ich północno-czarnomorskich siedzibach Chorwaci i Serbowie też mieszkali blisko siebie? Oczywiście, że tak. W starożytności Serbowie (patrz Serboi – po angielsku) mieszkali na północ od Kaukazu, Chorwaci natomiast, na zachód od Serbów, na stepach na północ od morza Azowskiego i należącego do Królestwa Bosporańskiego miasta Tanais. Północno-czarnomorskich plemion Serbów (Serboi) i Chorwatów (Choroatos) nikt nie uważa za Słowian, bo Słowian w tamtych czasach ani w tamtym rejonie nie było. Otóż Serboi i Choroatos byli częścią wielkiego sarmackiego plemienia Alanów.