Co to jest Trzecia Sarmacja?

     Dwie pierwsze Sarmacje – starożytna i staropolska – były okresami dobrobytu i największych sukcesów naszej Ojczyzny. Wydaje mi się, że nastał czas byśmy wrócili do idei Sarmacji i ponownie zaznali szczęścia i siły, której zazdrościć nam będą nie tylko sąsiednie narody, ale cały świat. To my zbudujemy państwo oparte na prawie i sprawiedliwości dla każdego obywatela. Ta Trzecia Sarmacja będzie uosobieniem naszych marzeń i oczekiwań. Trzecia Sarmacja nie jest jednak deklaracją polityczną, tylko ideą skupiającą to co najlepsze z dwóch pierwszych Sarmacji. Równocześnie odrzucając to co było w nich złe i szkodliwe. To nie ma być próba cofnięcia historii tylko wskazówka jak budować przyszłość.

     Uzewnętrznieniem idei Trzeciej Sarmacji byłby powrót polskiego stroju narodowego do powszechnego użytku. Strój narodowy jest strojem oficjalnym i dystyngowanym, a noszący go współcześni Sarmaci powinni cechować się najwyższymi walorami etycznymi i kulturalnymi. A także propagować zarówno dawne Sarmacje, jak i promować ideę nowej.

     Oprócz idei głównych, którymi jest upowszechnienie używania polskiego stroju narodowego oraz wiedzy o nim w społeczeństwie polskim Trzeciej Sarmacji przyświecają następujące cele szczegółowe:

3 Maja w stroju narodowym;

polonez podczas studniówek tańczony w stroju polskim – jak studniówka to w stroju narodowym;

– 11 Listopada obchodzony korowodem poloneza (oczywiście tańczonym w strojach narodowych);

polski strój narodowy ceremonialnym strojem prezydentów RP.