3 Maja w stroju narodowym

Patriotyczni posłowie Sejmu Wielkiego uchwalając Konstytucję 3 Maja ubrani byli w polskie stroje narodowe, czyli żupany, kontusze i pasy kontuszowe. By uczcić pamięć tamtego wydarzenia my również powinniśmy ubierać się „po polsku”. Przynajmniej raz w roku, właśnie 3 Maja, warto ubrać się w polski strój narodowy. Wychodząc w tym stroju na ulicę demonstrujemy swój patriotyzm i przywiązanie do tradycji Rzeczypospolitej.

W gnębiących nas ostatnio czasach pandemicznych również można, a nawet należy, ubierać się w strój narodowy.  gdy nie można wychodzić z domu demonstracja patriotyzmu może odbywać się poprzez media społecznościowe i publikację swojego zdjęcia w takim stroju.