Historia

Współczesny świat, Europa i Polska lubi odniesienia do historii i potrzebuje ich. W Polsce dominuje postrzeganie historii poprzez pryzmat klęsk narodowych – rozbiorów, powstań, II Wojny Światowej. Uważam, że to błąd. Należy odwołać się do najpiękniejszych kart historii Polski, kart pisanych przez ludzi zwanych przez siebie samych Sarmatami. Mam nadzieję, że ta strona skłoni przynajmniej niektórych z Was do zastanowienia się nad własną historią, poznania jej bliżej i dumy z osiągnięć przodków.
Historia to nie tylko coś co było. Historia to opowieść o naszej tożsamości. To właśnie poprzez historię definiujemy siebie, swoją kulturę i tradycję. A więc historia to coś co jest, co istnieje tu i teraz. Coś o co powinniśmy dbać. Im lepiej poznamy własną historię tym więcej będziemy wiedzieć o sobie.
Cenna i ważna jest cała historia. Również ta tragiczna i heroiczna. Nie odrzucam jej ani nie deprecjonuję. Jednak na tych stronach skupiam się na historii Sarmatów i sarmatyzmu. Dla mnie najważniejsze są w niej chwile triumfu i sukcesy. Szczególnie sukcesy w sferze myśli, idei i kultury.
Mam nadzieję, że włączą się Państwo w to dzieło tak by pogłębić i poszerzyć wiedzę w tym temacie. Zachęcam więc do zdobywania wiedzy poza tym portalem i dzielenia się nią właśnie tu.

O I Sarmacji czytaj tu: Sarmacja starożytna

A o II Sarmacji tu: Sarmacja staropolska