Lektury

Lektura uzupełniająca to nie tylko dzieła, które warto sobie przyswoić, ale również strony internetowe zajmujące się szeroko rozumianym sarmatyzmem.
Zachęcam do lektury.
W internecie:
http://www.sarmata.com.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sarmaci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sarmatyzm

W fotelu:
Aleksander hr. Fredro „Zemsta”
Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki”
Krystyna Bockenheim „Dworek, kontusz, karabela” (z serii „A to Polska właśnie”) 2002
Tadeusz Jeziorowski i Andrzej Jeziorkowski „Mundury wojewódzkie Rzeczypospolitej Obojga Narodów” Warszawa 1992.
Jakub Witczak „Sarmacki republikanizm. Między prawem a bezprawiem” Warszawa 2015.
Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”
z tego ostatniego mały fragment na zachętę: