Legendy sarmackie

1. Sarmaci potomkami Scytów i Amazonek.

Herodot uważał, że Sauromaci (ówczesne określenie Sarmatów) są potomkami Scytów i Amazonek1. Tym tłumaczy się fakt, że żony Sauromatów „zachowały dawny tryb życia Amazonek, jeżdżąc konno na łowy, wraz z mężczyznami wyruszając na wojnę i nosząc ten sam ubiór co mężczyźni”. Współczesne badania sarmackich kurhanów przynoszą niespodziewane wsparcie dla tej teorii. Otóż wiele (wg niektórych źródeł aż 20-25%) z wojskowych pochówków z terenów starożytnej Sarmacji to pochówki uzbrojonych kobiet! Właśnie pochodzeniem Sarmatów od Amazonek można tłumaczyć ważną rolę kobiet w społecznościach plemion sarmackich. Wysoka pozycja kobiet w społeczności polskiej pozostaje charakterystyczna aż po czasy współczesne. W Polsce kobieta nigdy nie była tak zależna od męża czy ojca jak na zachodzie, o społecznościach wschodnich, semickich, nie wspominając. Świadczą o tym na przykład obyczaje ślubne Polaków. W przeciwieństwie do krajów anglosaskich w Polsce ojciec nie prowadzi panny młodej do ołtarza. Przecież panna młoda nie przechodzi spod kurateli ojca pod kuratelę męża. Żona to dla męża ukochany towarzysz i przyjaciel. Tradycyjnie w Polsce wiano powinno być równoważne posagowi. Oznacza to, że kobieta i mężczyzna wnoszą do małżeństwa równy udział, a równy udział sprawia, że znaczenie małżonków również powinno być równe.

Interesująca w tym kontekście jest teoria rosyjskiego filologa Olega Trubaczowa głosząca, że sama nazwa Sarmata wywodzi się z indoaryjskiego słowa *sar-ma(n)t czyli żeński, kobiecy, co może oznaczać rządzony przez kobiety. Co ciekawe podobnie tłumaczone jest słowo Chorwat. Tu indoaryjskiemu słowu *sar- (kobieta) odpowiada irańskie słowo *har- (kobieta). Czyli Harvat (Chorwat) to również kobiecy. Nazwy obu (możliwe, że tożsamych) ludów oznaczają więc „rządzeni przez kobiety”2.

1 Herodot „Dzieje” (4.110-117), w tłumaczeniu A. Bronikowskiego str. 300-303.

2 Gluhak, Alemko (1990), “Podrijetlo imena Hrvat” [The origin of the ethnonym Hrvat], Jezik: Časopis Za Kulturu Hrvatskoga Književnog Jezika (po chorwacku), 37 (5): 131–133.

2. Sarmaci rycerzami Okrągłego Stołu.
Według amerykańskiego antropologa Scotta Littletona istnieją historyczne powiązania między legendami arturiańskimi i obecnością jazdy sarmackiej w Wielkiej Brytanii. W oparciu o tę teorię powstał film „Król Artur” z 2004 roku, w którym Artorius Castus prowadzi prowadzi sześciu ostatnich sarmackich rycerzy będących na rzymskich żołdzie. To oni pod wpływem miejscowego czarownika Merlina przeciwstawiają się plemionom saksońskim najeżdżającym Brytanię. Należy domyślać się, że to oni stali się zaczątkiem rycerzy Okrągłego Stołu wprowadzając do Brytanii to co dla Sarmatów najważniejsze wolność i równość. I tu znowu teorię o pochodzeniu rycerzy Okrągłego Stołu od Sarmatów wspierają badania genetyczne. Otóż niektórzy potomkowie rodów MacDougall, MacDonald i Macalister posiadają w swoich genach haplogrupę R1a1, czyli haplogrupę charakterystyczną dla ludów indoirańskich – Polaków i Sarmatów. Gdy będziecie mieli okazję obejrzyjcie film o tym jak to sarmaccy wojownicy przejęli władzę w rzymskiej Brytanii, a ich rządy przeszły do legendy. Legendy o idealnym władcy i jego rycerzach bez skazy. Bądźmy dumni z naszych sarmackich tradycji: rycerzy okrągłego stołu, złotej wolności szlacheckiej, ale także sarmacko-solidarnościowego okrągłego stołu z roku 1989.

3. Serbowie i Chorwaci a sprawa sarmacka.